Školní družina

Školní družina ve školním roce 2019-2020
p.vych.Bc. Aneta Jelínková
provoz od 6.30 do 15.45
třída družiny v 1.patře ve třídě ZŠ
 
V letošním roce bude školní družina pracovat opět podle upraveného ŠVP a nových třídních plánů.

Činnost ve školní družině je směřována k naplnění osobních zájmů dětí, ať v organizované činnosti, tak i ve spontánní činnosti. Žáci mají možnost se podílet na plánování, přípravě a hodnocení aktivit v jednotlivých zájmových činnostech.
Hra je součástí všech činností.
Podněcujeme pohybovou aktivitu, získávat zkušenosti, nové poznatky, dovednosti, rozvíjet schopnosti.
Při výchovných jsou do her a společenských zábav začleňováni všichni žáci, i ti nesmělí a neobratní, aby se u nich mohly projevit dispozice, které budou ostatní děti oceňovat, aby se nesmělí jedinci učili vážit si sama sebe a věřit ve vlastní síly.
Ve všech činnostech, je vždy postupováno od jednoduchého po složitější, neboť dítě potřebuje mít první úspěch, aby mělo chuť v činnosti pokračovat.
Setkává- li se často s nezdarem, propadá pocitu neužitečnosti, neschopnosti a beznaděje na nějaký úspěch. Během roku se žáci naučí spoustu nových pohybových a společenských her, písní, tanečků, výtvarných a pracovních technik, obohatí své vědomosti o nové poznatky.
Velká pozornost je věnována problematice týkající se dopravní kázně, škodlivých vlivů alkoholu, kouření a drog, mezilidských vztahů a pravidel slušného chování. Máme nový nábytek do třídy, nové stavebnice a hračky, materiál pro výtvarné a pracovní činnosti žáků.Třída je velmi dobře vybavena, využívá školní zahradu. I sem byl nakoupen další sportovní materiál, hry.
Školní družina se podílí na akcích školy, vyrábí dárky pro budoucí prvňáčky a ke Dni Matek apod.
Svoje práce prezentuje na nástěnce školní družiny u šatny, některé výrobky jsou na www školy vyfoceny.