Projekty EU

Naše škola realizuje projekt Moderní formy výuky, registrační číslo CZ. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014994, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II. ...více zde

Projekty a mimoškolní činnost