Školská rada

Školská rada dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění je při základní škole zřízena dle voleb do školské rady dne 18. 2. 2019.
Z řad pedagogických pracovníků Bc. Aneta Jelínková,
Mgr. Dana Hanzalová Freyová
Z řad zákonných zástupců nezletilých žáků Miroslav Dočekal,
Lenka Miholová
Z řad zástupců zřizovatele Bc. Zbyněk Frey,
Alena Tondlová
Spolupráce se školskou radou
Byla navázána ve větší míře, na každou schůzku je ředitelka zvána, spolupráce je výborná, členové se zapojují do činnosti školy, mají zájem a pomáhají.
Jejich podněty jsou konkrétní a účelné.
Děkuji školské radě za práci a podnětné připomínky.
Mgr. Alena Kratochvílová