Rodičovské sdružení

 
Složení výboru Rodičovského sdružení při Základní škole a mateřské škole Hluboké Mašůvky
 
předseda: Lenka Miholová
místopředseda: Miroslav Dočekal
pokladník: Miroslav Dočekal
předseda revizní komise: Dana Hanzalová Freyová
 
 
Sdružení rodičů významně napomáhá finanční situaci školy svými příspěvky 500,-Kč na školní rok sponzorským darem na dítě a 300,-Kč na dítě do pokladny rodičovského sdružení. Díky příspěvkům a darům může škola nakoupit další důležité pomůcky a materiál, popř. Nábytek. Přispívá pořádáním karnevalu, příspěvkům na kino dětem k MDD, na sportovní náčiní. Děkuji všem rodičům a hlavně výboru školy za obětavou práci.