O nás

 
Historie

Co nabízíme

Samozřejmostí je:
nově zrekonstruované prostředí školy a perfektně vybavené třídy i kabinety… práci kvalifikovaných pedagogů,jejich nadšení pro práci a tím i kvalitní výuku… využití počítačů a interaktivní tabule ve výuce… výuku angličtiny již od 2.ročníku..
kroužky (zdarma!) - např. dovedné ruce,turistika,pohybové aktivity,práce na PC…
další aktivity dle zájmu dětí - např.hru na klávesy,flétnu,keramický kroužek…
kvalitní stravování z vlastní školní kuchyně - obědy,svačiny… provoz školní družiny i mateřské školy dle potřeb rodičů kvalitně vybavenou mateřskou školu se skvělými učitelkami.. využívání vybavené a bezpečné školní zahrady.. perfektní čistotu a pořádek v celé škole..

Dále dbáme na:
pitný režim dětí (odebíráme školní mléko,máme nápojový koutek..)
pohybový režim dětí (o velké přestávce pohyb v tělocvičné třídě nebo na školní zahradě)

Postaráme se o:
takřka rodinné prostředí pro Vaše děti,máme výhodu většího prostoru a menšího počtu!
dětem se můžeme individuálně věnovat podchytíme rychle nedostatky,můžeme je v podstatně kratší době odstranit…
podchytíme v dětech to nejlepší a umíme to využít a prezentovat..
vzhledem k menšímu počtu ve třídách lze pracovat s každým zvlášť,kvalitněji…

Umožňujeme:
rodičům i veřejnosti přístup do vyučování..
prezentujeme se na akcích školy i obce
máme opravdu kvalitní zázemí fungujícího sdružení rodičů a podporu obce..

Jak se prezentuje naše škola?

každý měsíc
najdete ve Zpravodaji Hlubokých Mašůvek článek
najdete článek i v okresním tisku
pořádá akci pro děti, obec
 
každý týden
najdete nové fotografie z akcí a vyučování na www
najdete ve vestibulu a šatnách školy a školky nové práce dětí
mají děti akci, zábavné vyučování, exkurzi, výlet nebo jinak zpestřený týden
 
každý den
se ptejte dětí, co nového prožily....
 
Chceme, aby děti sem děti chodily rády a všichni byli spokojeni....

Co bychom rádi do příštích let??

Když se nám podařilo za 4 roky komplet opravit, vybavit a zrenovovat prostředí školy, rádi bychom pokračovali v nastavené pomyslné laťce dál....
Výborné zázemí a spolupráce s obcí, rodiči, Sdružením rodičů, hasiči, myslivci, SPOZ, knihovnou a sponzory školy nám umožňuje přemýšlet o renovaci a vybavení obecní knihovny a zahrady školy, vybavení školním hřištěm a modernizaci školní kuchyně.
Předem děkujeme, neboť některé projekty byly již schváleny...

Základní škola

Mateřská škola

Školní jídelna