Šablony II (2019 – 2021)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014994

Od 1. 9. 2019 do 31. 1. 2022 naše škola realizuje projekt, jehož cílem je modernizovat výukové metody na naší škole.

Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií.