Dokumenty

Základní školaMateřská školaŠkolní jídelna
Školní řád

Provozní řád

Žákovský řád

ŠVP
 
Školní družina:
Vzdělávací program školní družiny

Vnitřní řád školní družiny

Směrnice pro úplatu v ŠD
Školní řád

Směrnice pro úplatu v MŠ

Desatero pro rodiče

ŠVP
Provozní řád ŠJ

Inspekční zprávy

Autoevaluace

Dlouhodobý plán

Výroční zprávy

Obecní rozpočet

Směrnice k GDPR
Koncepce rozvoje školy pro školní roky 2020-2024