OP JAK (2023 – 2025)

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007872

Ve školním roce 2023/ 2024 a 2024/ 2025 naše škola realizuje projekt, jehož cílem je rozvoj v prioritních oblastech, které si škola určila jako důležité pro budoucí rozvoj.