Časový rozvrh

Režim dne v MŠ:
6:30 - 7:30 - hry, řízená činnost (obě oddělení MŠ a ŠD)
7:30 – 8:00 – hry, řízená činnost (obě oddělení MŠ)
8:00 – 8:30 – hry, řízená činnost
8:30 - 9:00 - hygiena, svačina
9:00 - 9:30 - hry, řízená činnost
9:30 - 11:30 - pobyt venku
11:30 - 12:00 - hygiena, oběd
12:00 - 14:00 - odpočinek podle individuálních potřeb dítěte, hry (obě oddělení MŠ)
14:00 - 14:30 - hygiena, svačina (obě oddělení MŠ)
14:30 - 15:00 - hry, pobyt venku (obě oddělení MŠ)
15:00 - 15:45 - hry, pobyt venku (obě oddělení MŠ a ŠD)