Pracovníci školy

Ředitelka: Mgr. Alena Kratochvílová
Učitelky ZŠ: Mgr.Dana Hanzalová Freyová
Mgr.Alena Kratochvílová
Vychovatelka ŠD: Bc. Aneta Jelínková
Učitelky MŠ: Blanka Jilková
Bc. Aneta Jelínková
Školnice: Bronislava Holinska
Uklízečka MŠ: Eva Bořilová
Vedoucí ŠJ a kuchařka: Jana Szczurková
Bronislava Holinska