Dokumenty

Základní školaMateřská školaŠkolní jídelna
Školní řád
Provozní řád
Žákovský řád
ŠVP
 
Vzdělávací program školní družiny
Vnitřní řád školní družiny
Úplata ve školní družině
Školní řád
Směrnice pro úplatu
Desatero pro rodiče
ŠVP
Vedoucí ŠJ:
Jana Szczurková
Směrnice jídelny
Ceník

Rozvrh

Výuka

Inspekční zprávy

Autoevaluace

Dlouhodobý plán

Výroční zprávy

Obecní rozpočet

Poskytování informací
Koncepce rozvoje školy pro školní roky 2012-2018